Om Induf

Leverantörer

Rust-Oleum® Europe - europeisk producent av skyddande och problemlösande färger för industriell drift och underhåll. Produktionsanläggningar i Nederländerna, Belgien och Storbritannien, försäljningskontor i Nederländerna, Belgien, Frankrike, England och Italien. Ingår i amerikanska RPM Inc.

http://www.rust-oleum.eu