Om Induf

Miljö

Induf AB är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. Som verksam inom kemikaliebranschen är det en självklarhet för oss att följa gällande lagstiftning och regelverk. Induf har även antagit en miljöpolicy som strävar mot produkter och metoder med minimal miljöpåverkan, riskfri hantering och hög funktionalitet.

Vår affärsidé bygger på att med innovativ teknik och objektspecifik anpassning erbjuda optimala och behovsanpassade lösningar på industriella underhållsproblem. Det kan innebära begränsning av halkrisker, skydd av utsatta ytor mot nedbrytning genom korrosion, avgränsning och skyddsmarkering av riskområden eller spärrning av ytor för att hindra spridning av farliga ämnen vid olyckor.

Med vår kompetens kan onödig kemikaliespridning undvikas, riskfylld exponering begränsas och funktionaliteten över tid maximeras. Så tar vi miljöansvar i ett långt livscykelperspektiv.