Bygg

Inom all byggrelaterad verksamhet används färg och färgrelaterade produkter i varierande omfattning för olika ändamål. Byggnadsmåleriet har sin självklara roll medan markeringsarbeten, tätningsarbeten, betonglagning, plåtmålning eller rostskydd även utförs av andra yrkeskategorier.

Vi har ett stort urval produkter som är anpassade för dessa uppdrag, som förenklar er vardag och ger bestående resultat. 

Kontakta oss för:

 • Teknisk support
 • Objektspecifika behandlingsrekommendationer
 • Återförsäljare
Drift och underhåll

Bygg & anläggning

Använd 2990 Spärrfärg för övermålning av snörslåmärken, Hard Hat® Märkfärger för utstakning eller annan markering, smörj och skydda maskiner och verktyg med hjälp av X1® tekniska sprayer och håll fordon och containrar snygga och rostfria med hjälp av CombiColor®. Prova även Pegacrete snabbtorkande och krympfritt betonglagningsbruk.

Nyckelprodukter:

 • X1
 • Hard-Hat 2300 Märkfärg
 • CombiColor
 • Pegacrete

Byggnadssmide

Med Rust-Oleum X1® Svetsspray och X1 Skärvätska tillförs en ny dimension i det dagliga metallarbetet. Stålkonstruktioner får ett snabbt första skydd med Rust-Oleum Shopprimer® och med Power Coat® ”3in1” erhålls enkelt ett bestående korrosionsskydd motsvarande de tuffaste korrosivitetsklasserna enligt ISO 12944.

Nyckelprodukter:

 • X1
 • Shopprimer
 • POWER COAT

Plåt & Ventilation

Inom plåt och ventilation är Hard Hat® zinkrika färger självklara för att återställa zinkskiktet efter bearbetning. Fillcoat Fiber® löser de akuta läckageproblemen och Noxyde® är sedan 40 år den ultimata produkten för takmålning. 

Nyckelprodukter:

 • Hard-Hat ZInk
 • Fillcoat Fiber
 • Noxyde
 • Peganox