Hamn, sjöfart & järnväg

Många målningsprojekt måste genomföras i fält med begränsad kontroll över de olika arbetsmomenten. I marin miljö begränsas t.ex. rengöringsgraden av fukt och hög salthalt och längs en järnvägslinje kan tillgängligheten vara begränsad. Fukt- och temperaturkänsliga två-komponentsystem med höga förbehandlingskrav och långa övermålningsintervall kan där vara direkt olämpliga. Våra yttoleranta en-komponentsystem är enkla att arbeta med och ger väl så bra resultat.

Kontakta oss för:

  • Teknisk support
  • Objektspecifika behandlingsrekommendationer
  • Analys och rådgivning på plats
Hamn, Sjöfart & Järnväg

Stål

Rust-Oleum® 769 är en välkänd penetrerande rostgrund för rostiga underlag som inte kan blästras. Med 1060 mellanprimer och Alkythane® toppfärg kan skydd motsvarande klass C3-C4 erhållas.

I riktigt tuffa miljöer utgör Power Coat® ”3in1” det bästa valet. Denna produkt kan appliceras i flera skikt, utan primer, på alla underlag - risken för felblandning elimineras och allt material kan användas. 3 x 80 µm ger korrosionsskydd motsvarande klass C5-M med beständighet HÖG

Nyckelprodukter:

  • Alkythane
  • Power Coat® ”3in1” 

Betong

Betongkonstruktioner som fyrar, hamnpirar, silor och olika fundament i fuktig miljö riskerar sjunkande pH-värde, s.k. karbonatisering, med korroderande armering och nedsatt hållfasthet som följd. Med Murfill® hålls betongen torr varmed karbonatiseringsprocessen avstannar. 

Nyckelprodukter:

  • Pegafix
  • Murfill

Bojar och farledsmarkering

Farledsmarkering har traditionellt målats med fluorescerande färger. Nackdelen med dessa är låg UV-beständighet med snabbt försämrad synbarhet. Power Coat® ”3in1” solida signalkulörer appliceras på vita underlag och står sig över tid utan att blekas.