Fastighetsförvaltning

En fastighet representerar ofta både estetiska och kulturhistoriska men framförallt ekonomiska värden att bevara. Eftersatt eller felaktigt underhåll leder till nedsatt funktion, höga kostnader och ytterst bristande säkerhet. Med rätt metod- och produktval kan bättre funktion erhållas och avsevärda belopp sparas.

Rust-Oleum Mathys har utvecklat skyddande färgprodukter under mer än ett sekel. Detta har resulterat i många unika produkter med oöverträffade funktionella kvalitéer. Genom auktoriserade entreprenörer och avancerad teknik har vi lett utvecklingen mot hållbara lösningar med långtgående garantiansvar och bästa ekonomi inom områden som plåttaksmålning, tätskikt på låglutande tak och skydd av fasader.

För de mer dagliga behoven erbjuder vi tätningsmaterial för läckage, halkskyddslösningar för golv och trappor inomhus som utomhus, klotterskydd för utsatta fasader, spärrfärger för blockering av lukt och fläckar och mycket annat.

Kontakta oss för:

 • Kompletterande information
 • Objektspecifika behandlingsrekommendationer
 • Analys och rådgivning
 • Kontakt med entreprenörer
Drift och underhåll

Plåttak

Taket är fastighetens yttre skal. Dess ytskikt utsätts för regn, snö, is och hagel, UV-strålning och temperaturer uppåt 80 °C. Detta ställer enorma krav på beläggningens egenskaper.

Noxyde® är en tjockbyggande, vädertålig och elastisk färgbeläggning som följer underlagets rörelser utan att spricka eller flagna. Produkten tätar läckage, är halkfri att beträda och erbjuder högsta korrosionsskydd (klass C5-M med beständighet HÖG enligt ISO 12944).

Genom ett rikstäckande nätverk med auktoriserade Noxyde®-entreprenörer erbjuder vi kvalitetssäkrad behandling med:

 • Minst 15 års problemfri funktion
 • Maximal trygghet genom 10 års garanti
 • Lägsta kostnad över tid

Nyckelprodukter:

 • Noxyde

Dokument:

 • Referenser
 • Garantier
 • Utörandeanvisningar
 • Skötselanvisningar
 • Entreprenörslista

 

Fasader

Oavsett plåt eller minerala underlag som betong, puts och tegel kan vi erbjuda skyddande och estetiska lösningar som består. Ett skikt Noxyde® med Metal Cladding toppfärg är en oslagbar kombination som ger maximal vidhäftning, korrosionsskydd och följsamhet såväl dekorativ finish på plåtfasader. Murfill® är motsvarande lösning för skydd och renovering av minerala underlag. Murfill överbryggar sprickor, håller regnvatten och fukt ute samtidigt som beläggningen andas ut instängd fukt.

Nyckelprodukter:

 • Noxyde
 • Metal Cladding toppfärg
 • Murfill

Trafiklinjer

Tarmacoat® är en vattenburen en-komponentfärg för målning av trafiklinjer, parkeringsrutor eller uppfräschning av garageuppfarter, balkonger eller terrassytor. Med tillhörande schabloner kan symboler med varierande budskap enkelt skapas.

Nyckelprodukter:

 • Tarmacoat

Halkskydd

Super Grip® är extremt slitstarka prefabricerade halkskyddsmoduler för snabb och varaktig halkriskeliminering. Panelerna finns i ett stort urval standardformat eller beställs måttanpassade efter aktuellt behov. Att använda i trappor, på loftgångar eller andra ytor med hög halkrisk.

Nyckelprodukter:

 • SUPER GRIP®