Referenser

Vätterhem, Jönköping 2011

Om projektet

Bostads AB Vätterhem i Jönköping valde 2011 Noxyde för renovering och skydd av 7000 m² plåttak på bostadsområde Österängen i Jönköping.

Entreprenören Renovator Innovation AB tilldelades uppdraget som tack vare gynnsam väderlek kunde påbörjas redan i mars månad och slutföras i september samma år.

Den bandtäckta takplåten var huvudsakligen belagd med fabrikslackerad Plastisol som till stor del avlägsnades genom vattenblästring med högt tryck (> 70 MPa) utan att det kvarvarande zinkskiktet skadades.

Efter förbehandling applicerades 350 my Noxyde.

Produkter i det här projektet

Produkter i det här projektet

Renovator Innovation AB