5401 Impregneringsprimer

 • Viskös, djuppenetrerande
 • Fyller porer och binder porösa underlag
 • Lösningsmedelsfri (torrhalt 100 %)
 • Hög vätförmåga
 • Även som häftgrund under epoxibaserade lagningsmaterial
 • Kan användas på lätt fuktiga underlag

Impregneringsprimer 5401 säkerställer vidhäftningen åt efterkommande golvbeläggningar och lagningsmaterial på porösa och sugande betongunderlag. Produkten tränger djupt in i underlaget, fyller porer och binder ytan. Vid lågsugande underlag rekommenderas spädning med Rust-Oleum tinner 160 för bättre inträngning. Oförtunnad 5401 rekommenderas även för vätning av underlaget innan applicering av epoxibaserade lagningsmaterial, t.ex. Rust-Oleum 5180. 5401 kan övermålas med Rust-Oleum epoxi- och polyuretanfärger och beläggningar.

 •  

  För användning på: Sugande betong- och andra minerala underlag
  Bindemedel: Lösningsmedelsfri epoxi
  Ytfinish: Blank
  Rek. filmtjocklek: 100 μm torrt (100 μm vått)
  Sträckförmåga (teoretisk): 10 m²/l vid 100 μm
  Dammtorr (20 °C): 16 timmar
  Övermålningsbar (20 °C): 16 timmar
  Övermålningsbar med: Alla Rust-Oleum® och Mathys® 2K-färger/beläggningar/lagningsmaterial
  Applicering: Pensel & roller
  Spädning: Rust-Oleum tinner 160, 10-40 %
  VOC-halt: 0 gram/L
  Förpackningsenhet: 1 & 5 L

  Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och
  materialsvinn vid applicering.

  • Transparent 5401... xxx